หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านร่องจิก จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน "ร่องจิกเกมส์" 19-20 ธันวาคม 2562
โดย : admin
อ่าน : 64
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โรงเรียนบ้านร่องจิก จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน "ร่องจิกเกมส์" 19-20 ธันวาคม 2562 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกีฬาสีภายในคร้้งนี้ 2 โีรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาขามป้อม และโรงเรียนบ้านนาคูณ