ชื่อ - นามสกุล :นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :16/5 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
Telephone :0847960999
Email :navasak.cb@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :