[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านร่องจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เมนูหลัก
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ หนึ่งในใต้หล้า ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
หมวดหมู่ blog
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

โรงเรียนบ้านร่องจิก
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านร่องจิก  สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านร่องจิก  หมู่ที่ 2  ตำบลร่องจิก  อำเภอ   ภูเรือ จังหวัดเลย อยู่ในกลุ่มรงเรียนรักภูเรือ  โรงเรียนร่องจิก  ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ. 2516  โดยครั้งแรกได้จัดชั้นเตรียมประถมศึกษา  ต่อมาจึงขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  (ปัจจุบันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  ต่อมาปีการศึกษา 2534  ได้เปิดโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2542   เป็นโรงเรียนแกนนำ  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  และปีการศึกษา 2543  เป็นโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านร่องจิกได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวม 11 ชั้นเรียน  มีข้าราชการครู จำนวน 11 คน  พนักงานราชการ จำนวน 1 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน  ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน  และนักการภารโรง จำนวน 1 คน โดยมี นายวีระ สารมะโน  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจิก

รายนามผู้บริหารตั้งแต่แรกก่อตั้งถึงปัจจุบัน

1.  นายใส  แสนประสิทธิ์                 ตำแหน่ง    ครูใหญ่
2.  นายบพิตร  สุทธิ                       ตำแหน่ง    ครูใหญ่
3.  นายวีระ   สารมะโน                  ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน
4.  นายวันชัย  เชื้อบุญมี                  ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
5.  นายวีระ   สารมะโน                  ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน                                     
 
จำนวนเนื้อที่โรงเรียนและการใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านร่องจิก  มีเนื้อที่  31  ไร่  2  งาน  40  ตารางวา  เป็น  น.ส.  ก  เลขที่  636  เล่มที่  7 ก.  หน้าที่  36   เลขที่ดิน  117  ระวางรูปถ่ายอากาศ  5243  ไอ  แผ่นที่  116  และใช้ประโยชน์ดังนี้
1. ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  จำนวน 10 ไร่
2.  ใช้เป็นสนามกีฬา  กรีฑา  และสนามเด็กเล่น  จำนวน 10 ไร่
3.  ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเกษตร  และไม้ดอกไม้ผล  จำนวน 10 ไร่
                   4.  ใช้เป็นแหล่งน้ำ  จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

Power by : ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านร่องจิก หมู่ 2 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
webmaster นายการ โกษาจันทร์ rongjiksc@gmail.com โทร.062-1380387@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong